Select Page

WAT WE DOEN.

Onze thema’s.

Cybercrime

Fake news

Reclame wijsheid

Filterbubbel

Thema:

Cybercrime

In deze les komen de leerling eerstehands in aanraking met phishing, in de vorm van de fictief foute link ‘les 1’ in de presentatie. Vervolgens wordt geleerd hoe een phisher te werk gaat.
In de tweede les komt het onderwerp ‘sexting’ aan bod. Waarom moet je een sexting bericht niet doorsturen, wat is sextortion en wat is een veilig sexting bericht, zijn onderwerpen die we bespreekbaar maken. In de derde les draait het vooral over het aangaan van de dialoog met de klas over cyberpesten. Met als doel: duidelijk maken wat allemaal onder cyberpesten valt, duidelijk maken dat het strafbaar is, het verzamelen van bewijs makkelijker is dan bij “gewoon” pesten en de pakkans dus groter is. Ook leren ze waar ze cyberpesten kunnen melden.

Thema:

Fake News

Het thema Fake news wordt opgedeeld in twee delen. In de eerste les over fake news leren leerlingen waarom fake news gemaakt wordt. Ze bedenken zelf fake news koppen bij foto’s en bespreken ten slotte wat voor effecten fake news kan hebben. In Fake News 2 wordt de democratisering van informatie behandeld. Leerlingen leren waarom leugens sneller worden gedeeld dan de waarheid en wat ze daar zelf aan kunnen doen.

Thema:

 

Reclamewijsheid

 In de eerste les van Reclamewijsheid wordt aandacht besteed aan de commerciële kant van influencers. Leerlingen stappen in de schoenen van een betaalde influencer en komen voor ethische dilemma´s te staan. Vervolgens worden de voor- en nadelen van het werken als influencer besproken.

In Reclamewijsheid 2 lichten we een tipje van de sluier op over aandacht trekken. Online media willen allemaal zoveel mogelijk aandacht, omdat dat eenvoudig om is te zetten in geld. Hoe dat gebeurt krijgen de leerlingen te horen in deze les. Vervolgens gaan zij zelf aandacht trekken met clickbait.

 

 

Thema:

Filterbubbel

Leerlingen leren hoe hun data wordt gebruikt en waarom het geld waard is. Leerlingen leren hoe ze online gemanipuleerd kunnen worden door bijvoorbeeld memes. Er wordt ook aandacht besteed aan gerichte reclame. In deze les besteden leerlingen aandacht aan hoe algoritmes je mediabeleving beïnvloeden. Een filterbubbel zorgt ervoor dat mensen steeds vaker dezelfde informatie tegenkomen. Dat kunnen memes zijn, maar ook nieuws. Door daar constant aan blootgesteld te worden raak je beïnvloed; leerlingen maken kennis met gevolgen daarvan.

hoe wij een dossier opbouwen.

Werkwijze dossiers

Hoe werkt het?.

De onderzoekers van TMI academy leggen in dossiers de basis voor het lesmateriaal. De dossiers zijn een verzameling van relevante wetenschap, belangrijke actualiteiten en interviews met experts. Hiervoor pluizen ze (online) bibliotheken en literatuur uit en delen ze hun bevindingen met de belangrijkste wetenschappers uit het desbetreffende vakgebied. De informatie die in de dossiers vormt uiteindelijk de basis voor het lesmateriaal van TMI academy.

Het hele onderwijs digitaal geletterd.

stichting TMI Academy

about Us

Stichting TMI academy maakt iedereen media savvy. Van basis workshops tot volledige talkshows, we gaan graag het gesprek aan!