Achter de Schermen

Mediaweek – Wat je MOET weten over nieuwe media

Inhoud cursus

TMI academy organiseert een workshopweek waarin vaardigheden worden aangeleerd die cursisten kunnen toepassen in hun dagelijkse mediagebruik. Cursisten leren om verantwoordelijker met moderne media om te gaan en manipulatieve praktijken te herkennen en pareren. In de cursus worden vijf thema’s behandeld:

Fake news 

Wat betekent de term fake news echt en hoe groot is het probleem? Hoe en waarom wordt desinformatie gemaakt, verspreid en wat kun je zelf doen om het tegen te gaan? 

Reclamewijsheid

Waarom is er zo veel reclame op social media? Hoe proberen reclamemakers jou iets te verkopen? Welke gegevens gebruiken ze en hoe komen ze daaraan? Wat is toegestaan volgens de wet en hoe zorg je dat reclamemakers zich daaraan houden?

Filterbubbel

Wat is een filterbubbel en wat zijn de gevolgen ervan? Hoe kun je het beste omgaan met de filterbubbel? Hoe zorg je voor een gevarieerd media-aanbod?

Cybercrime

Hoe en waarom proberen cybercriminelen aan jouw gegevens te komen? Wat kunnen de gevolgen zijn en hoe ga je die tegen? Daarnaast wordt in dit thema ook aandacht besteed aan sexting en cyberpesten. Wat kunnen de gevolgen van sexting(lekken) en cyberpesten zijn en welke rol hebben de cursisten in het voorkomen hiervan?

Media maken

Naast de lessen maken de cursisten een video over gelieerde onderwerpen. Ze leren een standpunt in te nemen en d.m.v. een videoproductie dat standpunt te beargumenteren. Als onderdeel van deze lessen begeleiden we cursisten bij het bedenken, filmen, acteren, presenteren en monteren van de video. 

Na het produceren van de video’s wordt er klassikaal een talkshow georganiseerd. In deze talkshow bespreken de cursisten verschillende standpunten op basis van de gemaakte video’s. Het maakproces wordt in hapklare stukken aangeboden om te zorgen dat elke cursist het bij kan benen.

Niveau cursus

De Mediaweek beslaat praktische kennis die elke Nederlandse burger idealiter zou hebben. De huidige variant is gericht op middelbare scholieren van tussen de 11 en 18 jaar. Het instapniveau is laagdrempelig en de diepte van het achterliggende onderzoek maakt De Mediaweek geschikt om te geven op elk gewenste niveau. 

Per school sluit TMI academy de verworven kennis aan op die van de doelgroep. Dit kan tot uiting komen in een stap in de diepte, of een uitwijding naar onderwerpen waar de aanvragers (schoolleiding) om hebben gevraagd.

Lengte cursus

De cursus duurt vijf werk-/schooldagen. In het rooster van cursisten en de deelnemende docenten beslaat de cursus ongeveer zes lesuren per dag. Maandagochtend is er een gezamenlijke start en op de vrijdagmiddag is er een gezamenlijke afsluiting. Enkele weken later vindt er een terugkoppeling plaats.

Doelstellingen cursus

De opkomst van smartphones heeft grote implicaties met zich meegebracht. Iedereen kan zijn eigen publicist worden en gebruikers beslissen (onbewust) welke informatie verder wordt gedeeld en wat in de vergetelheid raakt. Tech-bedrijven en app-ontwikkelaars gebruiken smartphones om de aandacht van consumenten te werven en verkopen aan reclamemakers. Reclamemakers gebruiken het om consumenten te bereiken op platforms waar de mediawet (nog) geen voeten aan de grond heeft. Criminelen gebruiken de platforms om informatie van kwetsbare slachtoffers te ontfutselen. 

Ondertussen heeft de consument vaak geen idee van deze praktijken, of hoe zich hiertegen te verweren. Vaardigheden in digitale geletterdheid en mediawijsheid schorten er vaak aan. Met deze week zorgt TMI academy voor: 

  • Vergrote digitale geletterdheid bij cursisten
  • Het vergroten van mediawijsheid bij cursisten

De specifieke doelstellingen van de lessen betreffen:

  • Een bewustzijn te creëren van de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het gebruik van smartphones,
  • Vaardigheden om om te gaan met desinformatie,
  • Vaardigheden om om te gaan met moderne reclamemethoden (gerichte reclame, influencer marketing),
  • Vaardigheden om een genuanceerder mediabeeld te krijgen en buiten de eigen filterbubbel te stappen,
  • Vaardigheden om cybercrime het hoofd te bieden,
  • Vaardigheden om cyberpesten en sexting(lekken) te voorkomen en mogelijkheden tot hulp van daarvoor aangewezen instanties aan te bieden bij voorvallen.

Doelgroep cursus

  • Middelbare scholieren tussen 11 en 18 jaar

De cursusweek is gebouwd op kennisdossiers die voor iedereen met toegang tot internet en een smartphone relevant is. De kennis is verpakt in een interactief lespakket en toegespitst op een doelgroep van 11 tot 18 jaar.

Aanvangsniveau (benodigdheden voor cursisten)

Cursisten kennen social media zoals bijvoorbeeld Instagram of Snapchat. Ze weten dat er tussen social media gebruikers veel informatie wordt gedeeld. Ze zijn bekend met de functies van een smartphone en hebben een email adres.

Bij de start van de workshopweek gaan wij er vanuit dat bijna alle cursisten gebruik maken van social media / een smartphone, of dat binnen een geringe tijd gaan doen. Zelfs cursisten die zich onthouden van een smartphone en social media kunnen profijt hebben van de kennis uit de week. Het kan hen helpen bij de digitale vaardigheden die ze nodig hebben in hun verdere leven en het kan ze leren over de impact van nieuwe media op de wereld om zich heen.

Vrijstellingenbeleid 

Er zijn geen vrijstellingen voor deze cursus.

Studiebelasting 

De workshopweek duurt vijf werk-/schooldagen. Per dag wordt er een investering van ongeveer 6 à 7 uur van de cursisten gevraagd.

Enkele weken later vindt er een terugkoppeling plaats, waarin de kennis wordt verankerd. Er wordt teruggeblikt op de week en de gemaakte talkshow wordt teruggekeken.