Een noodklok hier, een noodklok daar. Specialisten blijven waarschuwen voor de gevaren van overmatig gebruik van de smartphone, voornamelijk bij kinderen: de generatie die opgroeit in deze digitale cultuur. Onderstaande documentaire’s kaarten een probleem aan voor de toekomst in de digitale wereld.

Lynn van der Zaag

Find my phone: Anthony van der Meer

Een documentaire naar aanleiding van verwondering van een student over wat er gebeurt zou zijn met zijn gestolen smartphone die rijkelijk gevuld is met persoonlijke informatie; van filmpjes en foto’s tot chat-gesprekken. Wat gebeurt er met al deze data na de diefstal van een telefoon? De student laat opzettelijk een (andere) smartphone stelen die spyware bevat, zodat hij de betreffende dief kan volgen. De mogelijkheid om deze dief volledig af te luisteren en zelfs op afstand te fotograferen is een volgend heikel punt; wanneer is iemands privacy in gevaar? Hoe beschermd zijn we eigenlijk in deze digitale wereld?

Offline als luxe: VPRO Tegenlicht

In deze documentaire wordt voornamelijk gesproken over bewustwording rondom het massale gebruik van de smartphone: er wordt aandacht besteed aan mensen die weigeren mee te gaan in het digitale tijdperk: bijvoorbeeld een hoogleraar die digitale apparaten in haar klas weigert, en de amish: zij gebruiken enkel de vaste lijn. Daarnaast komen specialisten aan het woord die de noodklok luiden; de maatschappij raakt de controle kwijt over het gebruik: we zijn massaal verslaafd. Diverse (internet)bedrijven hebben als doel de hele wereld met elkaar te verbinden, wat als gevolg heeft dat iedereen overal navolgbaar wordt; de gevolgen hiervan zijn niet te overzien.

 

Kassa’s minidocumentaire: Verslaafd aan de smartphone

Deze documentaire richt zich op de negatieve gevolgen van het overmatige gebruik van de smartphone. Er wordt voornamelijk ingezoomd op de medische gevaren; het chronische slaaptekort, dat leidt concentratieverlies, obesitas en depressiviteit. Daarnaast wordt de houding die wordt aangenomen bij het gebruik van de telefoon bekritiseert, en de bijziendheid die het overmatige gebruik teweegbrengt. Daarnaast volgen zij in de documentaire een aantal studenten die een digitale-detox houden: de conclusie is dat zij hun telefoon als een cruciaal onderdeel van hun sociale leven zien, en dat zij zichzelf als verslaafd bestempelen.