Select Page

Van start

Projectweek

De projectweek Achter de Schermen is het vlaggenschip van stichting TMI academy. Vijf dagen lang tonen we de scholieren de digitale wereld zoals ze die nog nooit hebben gezien. We vertellen ze wat Google en Facebook ze nooit zouden vertellen. Alle thema’s worden besproken. Fake news, Filterbubbel, Cybercrime en Reclamewijsheid. Vraag tot 1 juli 2020met Stichting TMI academy subsidie aan om te experimenteren met Digitale Geletterdheid. Tot nu toe kregen 30 scholen gemiddeld 45.000,- euro subsidie!

Check deze pagina voor meer INFO. over de subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De theorie wordt afgewisseld met het maken van een video. Leerlingen kiezen een stelling over een van de thema’s, waarna ze de gehele video zelf maken; van het script schrijven tot en met monteren. Op donderdag wordt er onthuld dat de video’s gepresenteerd gaan worden tijdens de talkshows, die alle klassen zelf voorbereiden. Het TMI team installeert de TMI pop-up studio in de school met professionele camera’s, lampen en een greenscreen.

Opleiden
van docenten

Het leuke is dat niet alleen wij les gaan geven in de projectweek. Per klas leiden wij een docent/mentor op om zelf les te geven. Vanaf 2022 is de verwachting dat je als school verplicht bent om digitale geletterdheid een plek te geven in het curriculum. Met dit project heb je straks minimaal zeven docenten die zijn opgeleid om les te geven over deze materie.

Kort rooster

Subsidieaanvraag

Fonds voor Cultuurparticipatie

De regeling ‘Versterking Cultuureducatie VMBO’ is open van 6 januari t/m 30 oktober. Met deze regeling kunt u cultuureducatie verankeren in het curriculum. U kunt tussen de €10.000,- euro en €100.000,- euro aanvragen. Zelf legt u in eigen middelen hetzelfde bedrag in. Schrik niet, TMI houdt hier rekening mee. Als we 10 docenten opleiden en tussen de 40 en 70 docenten een studiemiddag geven per jaar, komen we aan het aantal uren. TMI Academy kan middels deze regeling samen met u Digitale Geletterdheid verankeren in het Curriculum. De looptijd is twee schooljaren en TMI Academy heeft alles voor u klaarstaan.

Wat kunnen we leveren met een aanvraag van ±€50.000:

  • een projectweek voor 7 klassen per jaar
  • een studiedag voor het hele docententeam
  • voor 7 à 10 docenten/mentoren een training van 8 uur per jaar om zelf les te geven tijdens de projectweek
  • per klas een ouderavond
  • verankering van Digitale Geletterdheid in het curriculum

Voor het opstellen van de aanvraag kan TMI het volgende bieden:

  • het volledig schrijven van de aanvraag
  • het indienen van de aanvraag
  • ondersteuning bij de administratie
  • oftewel: 95% van de aanvraag is nu al klaar

Dit bieden we ook

Lespakketten.

Pilot digitale leeromgeving

Meld je nu aan voor de pilot om onze Digitale Leeromgeving samen te ontwikkelen. TMI is de expert op het gebied van Digitale Geletterdheid, docenten zijn expert onderwijs. Wij zoeken klassen en docenten om gedurende een periode workshops en lesmethodes te testen. Voor een gereduceerd tarief kunt u nu early adopter worden.

Losse
module

Iedere module bestaat uit een les en opdrachten over het gekozen thema. Ideaal om in te zetten tijdens een projectweek of tijdens uw mentorles. Ga naar onze thema’s pagina om te zien wat we bieden.

Wij nemen contact met u op!

Deze scholen gingen u voor:

Het hele onderwijs digitaal geletterd.

stichting TMI Academy

about Us

Stichting TMI academy maakt iedereen media savvy. Van basis workshops tot volledige talkshows, we gaan graag het gesprek aan!