Aan het einde van het afgelopen jaar werd bekend dat Franse scholieren vanaf dít jaar geen gebruik meer mogen maken van mobiele telefoons op school. Tijdens de lessen waren deze al verboden, maar nu zijn mobieltjes ook niet meer toegestaan in de pauzes en tussenuren. Dat ook leraren in Nederland zich zorgen maken, blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

Stan Marks

In het onderzoek, waarvoor 1.318 leraren uit het voorgezet onderwijs werden ondervraagd, staat dat meer dan de helft (59 procent) vindt dat de smartphone eerder een negatieve dan een positieve invloed heeft op de schoolprestaties van leerlingen. De meest genoemde negatieve gevolgen van het gebruik van social media door leerlingen zijn cyberpesten, te weinig nachtrust, het niet kunnen onderscheiden van nep-nieuws en feitenkennis en het niet meer kunnen zonder hun telefoon.

Niet alle invloeden zijn volgens de onderwijzers negatief. Zo gaven zij ook aan dat communicatie tussen docent en leerlingen nu sneller is, dat smartphones kunnen worden gebruikt om informatie op te zoeken tijdens de lessen, dat de Engelse vaardigheden van leerlingen verbeteren, dat leerlingen beter op de hoogte zijn van het nieuws, digitale vaardigheden toenemen en verlegen leerlingen vaker het gevoel hebben ergens deel van uit te maken.

Verdeeldheid

Vanwege het feit dat er veel verdeeldheid heerst onder leraren over de invloed van het gebruik van smartphones en social media, is alle docenten gevraagd wat er volgens hen moet gebeuren om smartphonegebruik van leerlingen op school in goede banen te leiden. Ook die antwoorden zijn enigszins verdeeld. 42 procent geeft aan dat er meer/betere regels op scholen moeten komen, en 27 procent vindt dat docenten beter toezicht moeten houden. 16 procent geeft aan dat leerlingen onder andere moeten worden opgevoed in het gebruik van de smartphone en dat er bewustwording moet worden gecreëerd door middel van voorlichting.